Vzor i pro nás

Člověk by si z nich mohl brát příklad pro svůj život. Jak jen jsou pracovití, neúnavní, jak mají perfektně vybudovanou hierarchii. Jak vzorně se starají o své potomstvo, chrání dobyté území, je prostě neuvěřitelné, co všechno tito malí tvorečkové zvládnou a dokáží. Pozorovat je například při nesení stébla trávy nebo jehličí, které je i několikrát větší než oni sami, je opravdovým zážitkem. Co všechno je to však platné, když se pak s nimi setkáme tváří v tvář v naší kuchyni, či kdekoliv jinde v našem příbytku. V tom případě musí jít veškerý obdiv a mírumilovnost stranou.

Škodlivý hmyz

V případě, že se drobní tvorečkové, které já osobně velmi obdivuji, začnou zabydlovat ve vaší domácnosti, je třeba je považovat za škodlivý hmyz a jako s takovým s nimi nakládat. Mohou být totiž přenašeči nejrůznějších bakteriálních i virových infekcí, a proto je potřeba přistoupit k jejich nemilosrdné likvidaci. Jediná úspěšná likvidace mravenců nastává za důsledného a odborného použití insekticidů, které nelze běžně zakoupit. Proto je potřeba oslovit profesionální a odbornou firmu. Mé doporučení a osobní zkušenost zní – DeraPlus.